شرایط خرید

شرایط خرید انواع کشنده از کامیون مارکت

خریدار می‌باید تقاضای خرید کشنده‌های موردنظر خود را منطبق با لیست ثبت سفارش از طریق ایمیل مندرج در سایت یا فرم تماس با ذکر مشخصات‌فنی کشنده‌های درخواستی و تعداد آنها اعلام کند.

بعد از دریافت استعلام کتبی در مدت کمتر از یک‌هفته آفر کتبی دریافت کند، چنانچه آفر دریافتی به هر دلیلی منطبق با نیاز خریدار نبود، مجدداً یکبار دیگر این پروسه تکرار می‌شود و در نهایت درصورت عدم قطعیت خرید ادامه این پروسه مستلزم هزینه خواهد بود.

در صورتی که آفر مورد تایید خریدار بود، با صدور پیش‌فاکتور و پرداخت ۲۰درصد بیعانه کشنده‌های موردتایید خریدار برای ایشان رزرو خواهد شد و با تعیین مهلت ۲ تا ۴هفته، خریدار ملزم به پرداخت الباقی فاکتور نهایی و انجام پروسه حمل می‌باشد.